SHAXSGA DOIR MA’LUMOTLARGA ISHLOV BERISH VA XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH SIYOSATI

1. Umumiy qoidalar

Shaxsga doir ma’lumotlarga ishlov va xavfsizligini ta’minlash sohasidagi «SHKOLA 21» nodavlat ta’lim massasasini (keyingi o’rinlarda School 21) siyosati (keyingi o’rinlarda Siyosat) O’zbekiston Respublikasi Qonuni “Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida”gi 2019-yil 2-iyuldagi O‘RQ-547-songa (keyingi o‘rinlarda Shaxsiy ma’lumotlar to‘g‘risidagi Qonun) muvofiq ishlab chiqilgan va shaxsga doir ma’lumotlarga ishlovga oid ma’lumotlarga, shuningdek, shaxsga doir ma’lumotlarni himoya qilish bo’yicha amalga oshirilgan talablar to’g’risidagi ma’lumotlarga cheksiz kirishni ta’minlash uchun mo’ljallangan.
Qonun hujjatlariga rioya etilishini ta’minlash va ishbilarmonlik obro‘sini qo‘llab-quvvatlash maqsadida School 21 faoliyati jarayonida subyektlarning shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovi qonuniyligi va xavfsizligini ta’minlashni o‘zining eng muhim vazifasi deb biladi.

2. Shaxsga doir ma’lumotlar sohasidagi asosiy tushunchalar

Shaxsga doir ma’lumotlar — muayyan jismoniy shaxsga taalluqli bo‘lgan yoki uni identifikatsiya qilish imkonini beradigan, elektron tarzda, qog‘ozda va (yoki) boshqa moddiy jismda qayd etilgan axborot.
Ushbu Siyosat maqsadlari uchun Shaxsga doir ma’lumotlar quyidagi toifalarga bo’linadi:
• biometrik shaxsga doir ma’lumotlar (Shaxsga doir ma’lumotlar to’g’risidagi qonunning 26-moddasi);
• maxsus shaxsga doir ma’lumotlar (Shaxsga doir ma’lumotlar to’g’risidagi qonunning 25-moddasi);
• maxsus shaxsga doir ma’lumotlar (Shaxsga doir ma’lumotlar to’g’risidagi qonunning 25-moddasi);
Shaxsga doir biometrik ma’lumotlar – subyektning anatomik va fiziologik xususiyatlarini tavsiflovchi ma’lumot bo’lib, uning asosida uning shaxsini aniqlash mumkin.
Shaxsga doir maxsus ma’lumotlar toifalari – irqiy yoki ijtimoiy kelib chiqishga oid ma’lumotlar, siyosiy, diniy yoki dunyoqarashga oid e’tiqodlar, siyosiy partiyalar va kasaba uyushmalariga a’zolik to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shuningdek jismoniy yoki ruhiy (psixik) salomatlikka taalluqli ma’lumotlar, shaxsiy hayot va sudlanganlik to‘g‘risidagi ma’lumotlar.
Cookie-fayllar – brauzer har safar tegishli sayt sahifasini ochishga harakat qilganda serverga yuboradigan matn fayllari bo’lib, u foydalanuvchini autentifikatsiya qilish, uning shaxsiy afzalliklari va sozlamalarini saqlash, foydalanuvchining kirish seansi holatini kuzatish, foydalanuvchilar haqidagi statistikani yuritish uchun ishlatiladi, va boshqalar.
Shaxsga doir ma’lumotlar subyekti – School 21, nomzodlari va pudratchilari, shuningdek boshqa shaxslar School 21 tomonidan ushbu Siyosatga muvofiq shaxsga doir ma’lumotlarini ishlovni amalga oshiriladigan (bundan buyon matnda “ Subyekt “ yoki ko’p ma’noda - “ Subyekt lar” deb yuritiladi).
Operator – mustaqil ravishda yoki uchinchi shaxslar bilan birgalikda shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovini tashkil qiluvchi va amalga oshiradigan, shuningdek ishlovni maqsadlarini, shaxsga doir ma’lumotlarni tarkibini va ular bilan harakatlarni belgilovchi yuridik shaxs. Ushbu siyosat maqsadlari uchun shaxsga doir ma’lumotlar operatori “School 21” hisoblanadi.
Shaxsga doir ma’lumotlarga ishlov berish — shaxsga doir ma’lumotlarni yig‘ish, tizimlashtirish, saqlash, o‘zgartirish, to‘ldirish, ulardan foydalanish, ularni berish, tarqatish, uzatish, egasizlantirish va yo‘q qilish bo‘yicha bir harakatni yoki harakatlar majmuini amalga oshirish.
Shaxsga doir ma’lumotlarni avtomatlashtirilgan ishlash (avtomatlashtirilgan ishlov berish) – shaxsga doir ma’lumotlarni kompyuter texnologiyasidan foydalangan holda qayta ishlash.
Shaxsga doir ma’lumotlarni avtomatlashtirilmagan qayta ishlash (qo’lda ishlov berish) – moddiy vositalardan (qog’oz, mashina vositalaridan) foydalangan holda shaxsning bevosita ishtirokida shaxsga doir ma’lumotlarni ishlash.
Shaxsga doir ma’lumotlarni tarqatish – shaxsga doir ma’lumotlarni nomuayyan doiradagi shaxslarga oshkor etishga, shu jumladan shaxsga doir ma’lumotlarni ommaviy axborot vositalarida hammaga ma’lum qilishga, Internet jahon axborot tarmog‘iga joylashtirishga yoki shaxsga doir ma’lumotlardan biror-bir boshqa usul bilan foydalanish imkonini berishga qaratilgan harakatlar.
Shaxsga doir ma’lumotlarni berish – shaxsga doir ma’lumotlarni muayyan shaxsga oshkor etishga qaratilgan harakatlar.
Shaxsga doir ma’lumotlarni yo’q qilish – buning natijasida shaxsga doir ma’lumotlarni axborot tizimidagi shaxsga doir ma’lumotlar tarkibini tiklashning iloji bo’lmagan va (yoki) buning natijasida shaxsga doir ma’lumotlarning moddiy tashuvchisi yo’q qilingan harakatlar.
Shaxsga doir ma’lumotlarni shaxsiylashtirish – buning natijasida qo’shimcha ma’lumotlardan foydalanmasdan, shaxsga doir ma’lumotlarning muayyan subyektiga shaxsga doir ma’lumotlarning egaligini aniqlashning imkoni bo’lmaydigan harakatlar.
Shaxsga doir ma’lumotlarning bazasi – ma’lumotlar o’z ichiga olgan axborot tizimi ko’rinishidagi ma’lumotlar bazasi.
Shaxsga doir ma’lumotlarni transchegaraviy uzatishdir – shaxsga doir ma’lumotlarni mulkdor va (yoki) operator tomonidan O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqariga uzatish.
Ishtirokchi – dasturlashni o’qitish bo’yicha eksperimental metodologiyani ishlab chiqish loyihasida ishtirok etuvchi, tegishli shartnoma tuzilgan jismoniy shaxs yoki School 21 pullik ta’lim xizmatlarini ko’rsatadigan shaxs.
Ariza beruvchi – Ishtirokchi maqomini olish maqsadida School 21 bilan munosabatlarga kirishuvchi jismoniy shaxs.
Xodim - bu School 21 bilan mehnat munosabatlariga kirgan jismoniy shaxs.
Nomzodlar – bo‘sh ish o‘rinlarini egallash uchun ariza beruvchi va School 21 bilan mehnat munosabatlariga kirishmoqchi bo‘lgan jismoniy shaxslardir.
Kontragentlar – School 21 shartnomaviy munosabatlarga kirishayotgan yoki tuzmoqchi bo‘lgan Ishtirokchi va Ariza beruvchidan tashqari jismoniy shaxslar yoxud School 21 shartnomaviy munosabatlarga kirishayotgan yoki tuzmoqchi bo‘lgan yuridik shaxslarning alohida vakillari.
Loyiha – dasturlashni o’rgatishning eksperimental metodologiyasini ishlab chiqish loyihasidir.
Sinov – loyiha ishtirokchilarini tanlash uchun to’rt haftalik kursdir.

Shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovini tamoyillari

3.1. School 21 shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovini quyidagi tamoyillarga asoslanadi:
3.1.1. School 21 shaxsga doir ma’lumotlarni qonuniy va adolatli asosda qayta ishlaydi;
3.1.2. School 21 shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovini aniq, oldindan belgilangan va qonuniy maqsadlarga erishish uchun cheklaydi. School 21 shaxsga doir ma’lumotlarni to’plash maqsadlariga mos kelmaydigan ishlovga ruxsat bermaydi;
3.1.3. School 21 shaxsga doir ma’lumotlarni o’z ichiga olgan, ishlovi bir-biriga mos kelmaydigan maqsadlarda amalga oshiriladigan ma’lumotlar bazalarini birlashtirishga ruxsat bermaydi;
3.1.4. School 21 faqat ularni ishlash maqsadlariga javob beradigan shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovini amalga oshiradi;
3.1.5. School 21 ishlov berish shaxsga doir ma’lumotlarning mazmuni va hajmi belgilangan ishlovini maqsadlariga mos kelishini ta’minlaydi. Shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovining belgilangan maqsadlariga nisbatan ortiqcha bo’lmasligi kerak;
3.1.6. Shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovda School 21 shaxsga doir ma’lumotlarni to’g’riligini, ularning etarliligini va kerak bo’lganda, shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovni maqsadlari bilan bog’liqligini ta’minlaydi. School 21 to’liq bo’lmagan yoki noto’g’ri shaxsga doir ma’lumotlarni o’chirish yoki aniqlashtirish uchun zarur choralarni ko’radi yoki ularning ko’rilishini ta’minlaydi;
3.1.7. School 21 shaxsga doir ma’lumotlarni saqlash muddati qonun hujjatlarida belgilanmagan bo’lsa, shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovi maqsadlarida talab qilinganidan ko’proq vaqt davomida shaxsga doir ma’lumotlarni subyektini aniqlash imkonini beradigan shaklda saqlaydi shaxsga doir ma’lumotlar tomon, benefitsiar yoki kafildir. School 21, agar O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo’lmasa, ushbu maqsadlarga erishish zarurati yo’qolgan taqdirda shaxsga doir ma’lumotlarni yo’q qiladi.

4. Shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovning huquqiy asoslari

4.1. School 21 shaxsga doir ma’lumotlarni ishlov School 21 faoliyati bilan bog’liq munosabatlarni, shuningdek, shaxsga doir ma’lumotlarni ishlov va himoya qilishni tartibga soluvchi amaldagi qoidalarga muvofiq amalga oshiriladi.
4.2. Shaxsga doir ma’lumotlarni ishlov quyidagi qonuniy asoslardan biriga muvofiq amalga oshiriladi:
• Shaxsga doir ma’lumotlar subyektining, xususan, yozma shaklda yoki School 21 veb-saytida shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovga rozilik shaklida taqdim etilgan roziligi mavjudligi;
• Shaxsga doir ma’lumotlarni ishlov School 21 normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan majburiyatlarini bajarish, xususan, jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish qonunlariga rioya qilish, Ishtirokchi, Ishtirokchining majburiy tekshiruvlarini o’tkazish yoki ma’lumotlarni oshkor qilish maqsadida, lekin ular bilan cheklanmagan holda zarur. huquqni muhofaza qilish organlari;
• Ishtirokchilar, Arizachilar va boshqa shaxslarning da’volarini ko’rib chiqish uchun shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash;
• Shaxsga doir ma’lumotlar subyektining huquq va erkinliklari buzilmagan taqdirda, School 21 Siyosatda ko’rsatilgan qonuniy manfaatlarini ta’minlash maqsadida shaxsga doir ma’lumotlarni ishlov;
• Shaxsga doir ma’lumotlarni ishlov Ishtirokchi, Ariza beruvchi va boshqa uchinchi shaxslar bilan tuzilgan shartnomani bajarish uchun zarur, yoki bunday shartnomani tuzishdan oldin Shaxsiy ma’lumotlar subyektining iltimosiga binoan choralar ko’rish:
• Shaxsga doir ma’lumotlarni majburiy anonimlashtirish sharti bilan statistik yoki boshqa tadqiqot maqsadlarida qayta ishlash;
• Shaxsga doir ma’lumotlarni qayta ishlash, agar bu ma’lumotlar hamma uchun ochiq manbalardan olingan bo’lsa.

Shaxsga doir ma’lumotlarni subyektining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun shaxsiy ma’lumotlarni ishlovi zarur bo’lsa, ularni qayta ishlashga rozilik olish mumkin bo’lgunga qadar uning roziligisiz ruxsat etiladi.

5. School 21 tomonidan shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovi maqsadlari

5.1. Shaxsga doir ma’lumotlarni ishlov tamoyillariga muvofiq, School 21 Shaxsga doir ma’lumotlarni quyidagi maqsadlarda qayta ishlaydi:
5.1.1. mehnat shartnomasini rasmiylashtirish;
5.1.2. ijtimoiy nafaqalar va kompensatsiyalar olishga yordam berish;
5.1.3. ishga qabul qilish va kadrlar zaxirasini yaratish;
5.1.4. jamiyat hududiga o‘tish va axborot tizimlariga kirish;
5.1.5. fuqarolik shartnomalarini tuzish va bajarish;
5.1.6. Tanlovni o’tkazish;
5.1.7. Loyihada ishtirok etish uchun tanlov;
5.1.8. Loyihani amalga oshirish;
5.1.9. qo’shimcha ta’lim dasturlarini amalga oshirish.

6. Shaxsga doir ma’lumotlarni ishlov qoidalari

6.1. Shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovning mazmuni va hajmi ushbu Qoidalarning 5-bo’limida nazarda tutilgan ishlovning belgilangan maqsadlariga mos kelishi kerak. Shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovning belgilangan maqsadlariga nisbatan ortiqcha bo’lmasligi kerak.
6.2. Quyida sanab o’tilgan barcha maqsadlar uchun Shaxsga doir ma’lumotlarni ishlov, Operatorning ichki tarmog’i va Internet orqali olingan ma’lumotlarni uzatish bilan shaxsga doir ma’lumotlarni qo’lda va avtomatlashtirilgan ishlovni kombinatsiyasi bilan aralash usulda amalga oshiriladi.
6.3. Operator shaxsga doir ma’lumotlarni quyidagi tartibda ishlovi mumkin:
6.3.1. Maqsad - mehnat shartnomasini bajarish;
6.3.1.1. Subyekktlar toifalari - Xodimlar va sobiq xodimlar
6.3.1.2. Shaxsga doir ma’lumotlarni va tarkibi:
Boshqa shaxsga doir ma’lumotlar:
• familiyasi ismi sharifi;
• jinsi;
• fuqarolik;
• tug’ilgan sanasi va joyi;
• pasport ma’lumotlari / ID karta ma’lumotlari;
• yashash joyi bo’yicha ro’yxatdan o’tish manzili;
• haqiqiy yashash manzili;
• aloqa ma’lumotlari;
• soliq to’lovchining individual raqami (STIN);
• ta’lim, malaka, kasbiy tayyorgarlik va malaka oshirish to’g’risidagi ma’lumotlar;
• oilaviy ahvol, bolalarning borligi, oilaviy aloqalar;
• mehnat faoliyati, shu jumladan rag’batlantirish, mukofotlar va (yoki) intizomiy jazolar mavjudligi to’g’risidagi ma’lumotlar;
• nikohni qayd etish to’g’risidagi ma’lumotlar;
• harbiy ro’yxatga olish to’g’risidagi ma’lumotlar;
• aliment ushlab qolinganligi to’g’risidagi ma’lumotlar;
• oldingi ish joyidan olingan daromadlar to’g’risidagi ma’lumotlar;
• mehnat qonunchiligi talablariga muvofiq xodimlar tomonidan taqdim etilgan boshqa shaxsiy ma’lumotlar.
Shaxsga doir ma’lumotlarning maxsus toifalari:
• nogironlik to’g’risidagi ma’lumotlar
Biometrik shaxsiy ma’lumotlar:
• rasm (foto)
6.3.1.3. Ishlov usullari va shartlari, ushbu ishlov uchun shaxsga doir ma’lumotlarning saqlash tartibi Siyosatning 6, 7 va 10-bo’limlari bilan belgilanadi.
6.3.1.4. Ushbu ishlov uchun shaxsga doir ma’lumotlarni yo’q qilish tartibi Siyosatning 11-bo’limida belgilanadi.
6.3.2. Maqsad - ijtimoiy nafaqa va kompensatsiya olishda yordam berish.
6.3.2.1. Subyektlar toifalari - Xodimlar va sobiq xodimlar, xodimlarning oila a’zolari
6.3.2.2. Xodimlar va sobiq xodimlarning shaxsiy ma’lumotlarining toifalari va tarkibi:
Boshqa shaxsga doir ma’lumotlar:
• familiyasi ismi sharifi;
• jinsi;
• fuqarolik;
• tug’ilgan sanasi va joyi;
• pasport ma’lumotlari;
• yashash joyi bo’yicha ro’yxatdan o’tish manzili;
• haqiqiy yashash manzili;
• aloqa ma’lumotlari;
• soliq to’lovchining individual raqami (STIN);
• ta’lim, malaka, kasbiy tayyorgarlik va malaka oshirish to’g’risidagi ma’lumotlar;
• oilaviy ahvol, bolalarning borligi, oilaviy aloqalar;
• mehnat faoliyati, shu jumladan rag’batlantirish, mukofotlar va (yoki) intizomiy jazolar mavjudligi to’g’risidagi ma’lumotlar;
• nikohni qayd etish to’g’risidagi ma’lumotlar;
• harbiy ro’yxatga olish to’g’risidagi ma’lumotlar;
• aliment ushlab qolinganligi to’g’risidagi ma’lumotlar;
• oldingi ish joyidan olingan daromadlar to’g’risidagi ma’lumotlar;
• mehnat qonunchiligi talablariga muvofiq xodimlar tomonidan taqdim etilgan boshqa shaxsiy ma’lumotlar.
Shaxsga doir ma’lumotlarning maxsus toifalari:
• nogironlik to’g’risidagi ma’lumotlar
6.3.2.3. Xodimlarning oila a’zolarining shaxsiy ma’lumotlarining toifalari va tarkibi
Boshqa shaxsga doir ma’lumotlar:
• familiyasi ismi sharifi;
• munosabat darajasi;
• aloqa ma’lumotlari;
• mehnat qonunchiligi talablariga muvofiq Xodimlar tomonidan ularga tegishli boshqa shaxsga doir ma’lumotlar.
6.3.2.4. Ishlov usullari va shartlari, ushbu islov uchun shaxsga doir ma’lumotlarni saqlash tartibi Siyosatning 6, 7 va 10-bo’limlari bilan belgilanadi.
6.3.2.5. Ushbu ishlov uchun shaxsga doir ma’lumotlarni yo’q qilish tartibi Siyosatning 11-bo’limida belgilanadi.
6.3.3. Maqsad - ishga qabul qilish va kadrlar zaxirasini yaratish
6.3.3.1. Subyektlar toifalari - Nomzodlar
6.3.3.2. Nomzodlarning shaxsga doir ma’lumotlarni toifalari va tarkibi
Boshqa shaxsga doir ma’lumotlar:
• familiyasi ismi sharifi;
• jinsi;
• fuqarolik;
• tug’ilgan sanasi va joyi;
• aloqa ma’lumotlari, shu jumladan telefon raqami, elektron pochta manzili;
• ta’lim, ish tajribasi, malakasi haqida ma’lumot;
• nomzodlar tomonidan rezyume va muqobil xatlarda taqdim etilgan boshqa shaxsga doir ma’lumotlar.
6.3.3.3. Ishlov usullari va shartlari, ushbu qayta ishlash uchun shaxsga doir ma’lumotlarni saqlash tartibi Siyosatning 6, 7 va 10-bo’limlari bilan belgilanadi.
6.3.3.4. Ushbu ishlov uchun shaxsga doir ma’lumotlarni yo’q qilish tartibi Siyosatning 11-bo’limida belgilanadi.
6.3.4. Maqsad - School 21 hududiga o’tish va axborot tizimlariga kirish
6.3.4.1. Subyektlar toifalari - Xodimlar va sobiq xodimlar
6.3.4.2. Xodimlar va sobiq xodimlarning shaxsga doir ma’lumotlarning toifalari va tarkibi
Boshqa shaxsga doir ma’lumotlar:
• familiyasi ismi sharifi
Biometrik shaxsiy ma’lumotlar:
• rasm (foto)
6.3.4.3. Ishtirokchilarning shaxsga doir ma’lumotlarning toifalari va tarkibi
Boshqa shaxsga doir ma’lumotlar:
• familiyasi ismi sharifi;
Biometrik shaxsga doir ma’lumotlar:
• rasm (foto)
6.3.4.4. Ariza beruvchilarning shaxsga doir ma’lumotlarning toifalari va tarkibi
Boshqa shaxsga doir ma’lumotlar:
• familiyasi ismi otasini ismi;
• ta’lim darajasi.
Biometrik shaxsga doir ma’lumotlar:
• rasm (foto)
6.3.4.5. Kontragentlarning shaxsga doir ma’lumotlarning toifalari va tarkibi
Boshqa shaxsga doir ma’lumotlar:
• familiyasi ismi sharifi;
• ta’lim darajasi.
Biometrik shaxsga doir ma’lumotlar:
• rasm (foto)
6.3.4.6. Ishlov usullari va shartlari, ushbu ishlov uchun shaxsga doir ma’lumotlarni saqlash tartibi Siyosatning 6, 7 va 10-bo’limlari bilan belgilanadi.
6.3.4.7. Ishlov uchun shaxsga doir ma’lumotlarni yo’q qilish tartibi Siyosatning 11-bo’limida belgilanadi.
6.3.5. Maqsad fuqarolik shartnomalarini tuzish va bajarishdir
6.3.5.1. Subyektlar toifalari - Qarama-qarshi tomonlar
6.3.5.2. Kontragentlarning shaxsga doir ma’lumotlarning toifalari va tarkibi
Boshqa shaxsga doir ma’lumotlarni:
• familiyasi ismi sharifi;
• tug’ilgan sanasi va joyi;
• pasport ma’lumotlari / ID karta ma’lumotlari;
• yashash joyi bo’yicha ro’yxatdan o’tish manzili;
• aloqa ma’lumotlarini;
• bajarilgan ishlar/ko‘rsatilgan xizmatlar;
• soliq to’lovchining individual raqami (STIN);
• joriy hisob raqami;
• fuqarolik shartnomalarini tuzish va bajarish uchun taqdim etilgan boshqa shaxsga doir ma’lumotlar.
6.3.5.3. Ishlov usullari va shartlari, ushbu ishlov uchun shaxsga doir ma’lumotlarni saqlash tartibi Siyosatning 6, 7 va 10-bo’limlari bilan belgilanadi.
6.3.5.4. Ushbu ishlov uchun shaxsga doir ma’lumotlarni yo’q qilish tartibi Siyosatning 11-bo’limida belgilanadi.
6.3.6. Maqsad - Testni o’tkazish
6.3.6.1. Subyekt toifalari - Ariza beruvchi
6.3.6.2. Ariza beruvchilarning shaxsga doir ma’lumotlarning toifalari va tarkibi
Boshqa shaxsga doir ma’lumotlar:
• familiyasi ismi sharifi;
• jinsi;
• fuqarolik;
• tug’ilgan sanasi va joyi;
• pasport ma’lumotlari / ID karta ma’lumotlari;
• yashash joyi bo’yicha ro’yxatdan o’tish manzili;
• haqiqiy yashash manzili;
• aloqa ma’lumotlari;
• ta’lim, malaka, kasbiy tayyorgarlik va malaka oshirish to’g’risidagi ma’lumotlar;
• oilaviy ahvol, bolalarning borligi, oilaviy aloqalar;
• mehnat faoliyati haqida ma’lumot.
Shaxsga doir ma’lumotlarning maxsus toifalari:
• salomatlik haqida ma’lumot
Biometrik shaxsga doir ma’lumotlarni:
• tasvir (foto, video);
• ovoz (audio yozish, video yozish)
6.3.6.3. Ishlov usullari va shartlari, ushbu ishlov uchun shaxsga doir ma’lumotlarni saqlash tartibi Siyosatning 6, 7 va 10-bo’limlari bilan belgilanadi.
6.3.6.4. Ushbu ishlov uchun shaxsga doir ma’lumotlarni yo’q qilish tartibi Siyosatning 11-bo’limida belgilanadi.
6.3.7. Maqsad – loyihani amalga oshirish
6.3.7.1. Subyekt toifalari – Ishtirokchi
6.3.7.2. Shaxsga doir ma’lumotlarni ishtirokchisining toifalari va tarkibi
Boshqa shaxsiy ma’lumotlar:
• familiyasi ismi sharifi;
• jinsi;
• fuqarolik;
• tug’ilgan sanasi va joyi;
• pasport ma’lumotlari / ID karta ma’lumotlari;
• yashash joyi bo’yicha ro’yxatdan o’tish manzili;
• haqiqiy yashash manzili;
• aloqa ma’lumotlari;
• ta’lim, malaka, kasbiy tayyorgarlik va malaka oshirish to’g’risidagi ma’lumotlar;
• oilaviy ahvol, bolalarning borligi, oilaviy aloqalar;
• mehnat faoliyati haqida ma’lumot.
Shaxsga doir ma’lumotlarning maxsus toifalari:
• salomatlik haqida ma’lumot
6.3.7.3. Ishlov usullari va shartlari, ushbu ishlov uchun shaxsga doir ma’lumotlarni saqlash tartibi Siyosatning 6, 7 va 10-bo’limlari bilan belgilanadi.
6.3.7.4. Ushbu ishlov uchun shaxsga doir ma’lumotlarni yo’q qilish tartibi Siyosatning 11-bo’limida belgilanadi.
6.3.8. Maqsad qo’shimcha ta’lim dasturlarini amalga oshirishdir
6.3.8.1. Subyekt toifalari - Ishtirokchilar
6.3.8.2. Shaxsga doir ma’lumotlarning toifalari va tarkibi
Boshqa shaxsga doir ma’lumotlarni:
• familiyasi ismi sharifi;
• jinsi;
• fuqarolik;
• tug’ilgan sanasi va joyi;
• aloqa ma’lumotlari;
• ta’lim, malaka, kasbiy tayyorgarlik va malaka oshirish to’g’risidagi ma’lumotlar;
• mehnat faoliyati haqida ma’lumot.
Biometrik shaxsga doir ma’lumotlar:
• tasvir (fotosurat).
6.3.8.3. Ishlov usullari va shartlari, ushbu ishlov uchun shaxsga doir ma’lumotlarni saqlash tartibi Siyosatning 6, 7 va 10-bo’limlari bilan belgilanadi.
6.3.8.4. Ushbu ishlov uchun shaxsga doir ma’lumotlarni yo’q qilish tartibi Siyosatning 11-bo’limida belgilanadi.
6.4. Shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovi va saqlash shartlari, agar O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo’lmasa, ishlov maqsadlariga erishish bilan belgilanadi.
6.5. School 21 shaxsga doir ma’lumotlarni subyektining oldindan roziligisiz shaxsga doir ma’lumotlarni ochiq manbalarda tarqatmaydi.
6.6. School 21 shaxsga doir ma’lumotlar subyektlari bo’yicha faqat shaxsga doir ma’lumotlarni avtomatlashtirilgan ishlovga asoslangan qarorlar qabul qilishni taqiqlaydi.

7. Shaxsga doir ma’lumotlarning maxsus toifalarini ishlovi

7.1. Shaxsga doir ma’lumotlarning maxsus toifalariga quyidagilar kiradi:
• irqi, millati;
• siyosiy qarashlar;
• diniy yoki dunyoqarashga oid e’tiqodlar;
• jismoniy yoki ruhiy (psixik) salomatlikka taalluqli ma’lumotlar, shaxsiy hayot va sudlanganlik to‘g‘risidagi ma’lumotlar.
7.2. Ushbu bo’limda ko’rsatilgan shaxsga doir ma’lumotlar faqat quyidagi hollarda oshkor qilinadi:
• shaxsga doir ma’lumotlar subyekti bunday ma’lumotlarni aniq maqsadlarda ishlovga aniq yozma rozilik bergan bo’lsa;
• bunday shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovni boshqa shaxsning hayotiy manfaatlarini yoki shunga o’xshash manfaatlarini himoya qilish uchun zarur, xususan, shoshilinch tibbiy yordam ko’rsatilganda, lekin ular bilan cheklanmaydi;
• Shaxsga doir ma’lumotlar subyekti bunday shaxsga doir ma’lumotlarni, xususan, ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilingan taqdirda, lekin ular bilan cheklanmagan holda, hamma uchun ochiq bo’lgan;
• bunday shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovi Talabalar, Abituriyentlar va boshqa shaxslarning da’volarini ko’rib chiqish uchun zarur;
• bunday shaxsga doir ma’lumotlarniga ishlov berish muhim jamoat manfaatlariga, xususan, noqonuniy faoliyatning oldini olish yoki aniqlangan taqdirda, lekin ular bilan cheklanmasdan, rioya qilish uchun zarur;
• O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida ruxsat etilgan boshqa barcha hollarda.
7.3. School 21 biometrik shaxsga doir ma’lumotlarni (insonning anatomik va fiziologik xususiyatlarini tavsiflovchi, uning shaxsini aniqlash mumkin bo’lgan ma’lumotlar) quyidagi maqsadlarda ishlovini amalga oshiradi:
• School 21 hududiga faqat shaxsga doir ma’lumotlar subyektining yozma roziligi bilan o’tadi;
• O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida ruxsat etilgan boshqa barcha hollarda.

8. Shaxsga doir ma’lumotlarni to’plash

8.1. Shaxsga doir ma’lumotlarni to’plash to’g’ridan-to’g’ri shaxsga doir ma’lumotlar subyektidan amalga oshiriladi. Agar shaxsga doir ma’lumotlarni taqdim etish qonun bilan talab etilsa, shaxsga doir ma’lumotlar subyektiga bunday ma’lumotlarni taqdim etishni rad etishning huquqiy oqibatlari tushuntiriladi.
8.2. Shaxsga doir ma’lumotlarni uchinchi shaxslardan olish faqat qonuniy asoslar mavjud bo’lganda mumkin. Shaxsga doir ma’lumotlarni uchinchi shaxsdan olishda Shaxsga doir ma’lumotlarni subyekti bu haqda xabardor qilinadi. Agar School 21 uchinchi shaxsning Shaxsga doir ma’lumotlarni mustaqil ravishda olmasa, uni taqdim etgan shaxs bunday uchinchi shaxsni Shaxsga doir ma’lumotlarni taqdim etish to’g’risida xabardor qilishga majburdir.
8.3. Shaxsga doir ma’lumotlarni toʻplashda, shu jumladan “Internet” axborot-telekommunikatsiya tarmogʻi orqali Oʻzbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsiy maʼlumotlarini hisobga olish, tizimlashtirish, toʻplash, saqlash, aniqlashtirish (yangilash, oʻzgartirish), olish hududda joylashgan maʼlumotlar bazalaridan foydalangan holda taʼminlanadi. O‘zbekiston Respublikasi.

9.1. School 21 shaxsga doir ma’lumotlar subyektining brauzerini aniqlash imkonini beruvchi “Cookie” fayllaridan foydalanadi. Shaxsga doir ma’lumotlar subyekti School 21 veb-saytiga kirganda, Cookie-fayllar tegishli buxgalteriya hisobi va tahlil qilish maqsadida subyekt School 21 veb-saytidan qanday foydalanishi haqidagi ma’lumotlarni to’plash va saqlashni ta’minlaydi. Cookie-fayllar orqali to’plangan shaxsga doir ma’lumotlarni School 21 tomonidan subyektning School 21 veb-sayti bilan sessiyasini boshqarish uchun ham ishlatilishi mumkin.
9.2. School 21 quyidagilarni qilmaydi:
9.2.1. texnik ma’lumotlar yoki boshqa ma’lumotlardan foydalangan holda subyektni bevosita yoki bilvosita identifikatsiya qilish;
9.2.2. texnik ma’lumotlarni shaxsga doir ma’lumotlarni va (yoki) School 21 ixtiyoridagi boshqa ma’lumotlar bilan taqqoslash va (yoki) birlashtirish (bog’lash);
9.2.3. texnik axborotni tahliliy va marketing (reklama) maqsadlarida ishlov;
9.2.4. texnik ma’lumotlarni uchinchi tomon Internet xizmatlariga o’tkazish.
9.3. Cookie-fayllar School 21 veb-saytiga tashrif buyurganida quyidagi ma’lumotlarni to’plash uchun ishlatiladi:
• subyekt tomonidan foydalaniladigan qurilmalar, tarmoqlar haqidagi ma’lumotlar;
• IP manzili, login ma’lumotlari, brauzer turi va versiyasi, brauzer plaginlari turlari, Mavzuning operatsion tizimi va platformasi haqidagi ma’lumotlar;
• Shaxsga doir ma’lumotlar subyekti tomonidan School 21 veb-saytiga/ilovasiga tashriflar tarixi, ular orqali va URL manzilini ko’rsatadigan sahifalar, ko’rish yoki qidiruv tarixi, yuklash xatolari haqidagi ma’lumotlar, ayrim sahifalarga tashriflar davomiyligi, School 21 veb-sayti sahifalari bilan o’zaro aloqasi.
9.4. Tashkilotlar Internet-brauzer sozlamalaridan foydalangan holda School 21 veb-sayti cookie-fayllarini qabul qilishni rad etishlari mumkin. Biroq, bu School 21 veb-saytidan foydalanishda ba’zi noqulayliklarga olib kelishi mumkin (masalan, Subyektlar muntazam ravishda School 21 veb-saytida autentifikatsiya protsedurasidan o’tishi kerak).
9.5. Siyosat School 21 veb-sayti orqali kirish mumkin bo’lgan yoki sayt havolasi mavjud bo’lgan boshqa saytlar yoki veb-ob’ektlarga (shu jumladan, lekin ular bilan cheklanmagan holda, har qanday mobil ilovalar) nisbatan Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash va himoya qilishni tartibga solmaydi. School 21 veb-saytida bunday sayt yoki ob’ektga havolaning mavjudligi yoki kiritilishi Operator tomonidan hech qanday kafolatlar yoki vakilliklarning mavjudligini anglatmaydi.

10. Shaxsga doir ma’lumotlarni saqlash

10.1. Shaxsga doir ma’lumotlarni saqlash, agar shaxsga doir ma’lumotlarni saqlash muddati qonun hujjatlarida yoki qonun hujjatlarida belgilanmagan bo’lsa, shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovi maqsadlarida talab qilinganidan ortiq bo’lmagan shaxsga doir ma’lumotlar subyektini aniqlashga imkon beradigan shaklda amalga oshiriladi. Shaxsga doir ma’lumotlar subyekti taraf bo’lgan shartnoma bo’yicha.
10.2. School 21 biometrik shaxsga doir ma’lumotlarni saqlashda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 5-oktabrdagi “ Shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovi sohasidagi ayrim normativ hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 570-son qaroriga rioya etilishini ta’minlaydi.
10.3. Shaxsga doir ma’lumotlarni axborot tizimlaridan tashqarida biometrik shaxsga doir ma’lumotlarni saqlashda School 21 ushbu ma’lumotlarni ruxsatsiz yoki tasodifiy kirishdan, ularni yo’q qilishdan, o’zgartirishdan, blokirovka qilishdan, nusxalashdan, taqdim etishdan, tarqatishdan himoya qiladigan bunday moddiy tashuvchilarda saqlanishini va saqlash texnologiyalaridan foydalanishni ta’minlaydi.
10.4. Shaxsga doir ma’lumotlarni saqlash maxfiylik rejimini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. School 21, shuningdek, turli maqsadlarda ishlovi uchun to’plangan shaxsga doir ma’lumotlarning alohida saqlanishini ta’minlaydi, shaxsga doir ma’lumotlarning aralashishiga yo’l qo’ymaydi, shuningdek, shaxsga doir ma’lumotlarning ruxsatsiz kirishdan himoyalanishini ta’minlaydi.
10.5. Shaxsga doir ma’lumotlarning noto’g’ri ekanligi tasdiqlansa, shaxsga doir ma’lumotlar School 21 tomonidan shaxsga doir ma’lumotlar subyektiga tegishli so’rov orqali yangilanishi kerak.
10.6. Shaxsga doir ma’lumotlarni Oʻzbekiston Respublikasining arxiv ishi toʻgʻrisidagi qonun hujjatlariga muvofiq arxiv saqlanishiga oʻtkaziladi, qayta ishlash maqsadlariga erishilganda yoki ushbu maqsadlarga erishish zarurati yoʻqolgan taqdirda, agar qonun hujjatlarida boshqacha tartib nazarda tutilgan boʻlmasa, yoʻq qilinadi yoki anonimlashtiriladi. O‘zbekiston Respublikasi.
10.7. Agar shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovi noqonuniy ekanligi aniqlansa, bunday shaxsga doir ma’lumotlarni yo’q qilinishi kerak.

11. Shaxsga doir ma’lumotlarni yo’q qilish

11.1. Ishlov maqsadiga erishilgan shaxsga doir ma’lumotlarni, agar O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida uzoqroq saqlash muddati nazarda tutilmagan bo‘lsa, yo‘q qilinishi kerak.
11.2. Shaxsga doir ma’lumotlarni yo’q qilishda tegishli ommaviy axborot vositalarini yo’q qilish kerak, shunda shaxsga doir ma’lumotlarni tarkibini tiklash imkonsiz bo’ladi. Shaxsga doir ma’lumotlarni qog’oz tashuvchilarini yo’q qilish maxsus qog’oz kesish texnik vositalari (maydalagichlar) yordamida amalga oshiriladi.
11.3. Shaxsga doir ma’lumotlarni saqlanadigan kompyuter yoki saqlash tashuvchini utilizatsiya qilishda shaxsga doir ma’lumotlarni butunlay yo’q qilish uchun mo’ljallangan maxsus dasturiy ta’minotdan foydalanish kerak yoki ushbu saqlash tashuvchisi uni utilizatsiya qilishdan oldin jismonan yo’q qilinishi kerak.
11.4. Shaxsga doir ma’lumotlarni yo’q qilish fakti Operator tomonidan tasdiqlangan maxsus jurnalda qayd etiladi.
11.5. Shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovi maqsadlariga erishilganda, shuningdek, subyekt ularni qayta ishlashga roziligini qaytarib olgan taqdirda, Shaxsga doir ma’lumotlarni yo’q qilinishi kerak, agar:
11.5.1. Subyekt taraf, benefitsiar yoki kafil bo’lgan shartnomada boshqacha tartib nazarda tutilmagan;
11.5.2. Operator qonun hujjatlarida nazarda tutilgan asoslar bo’yicha shaxsga doir ma’lumotlar subyektining roziligisiz qayta ishlashga haqli emas;
11.5.3. Aks holda, Operator va Subyekt o’rtasidagi boshqa shartnomada ko’zda tutilmagan.

12. Shaxsga doir ma’lumotlarni taqdim etish

12.1. Shaxsga doir ma’lumotlarni uchinchi shaxsga taqdim etish faqat Shaxsga doir ma’lumotlar subyektining roziligi bilan yoki O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida bevosita nazarda tutilgan hollarda amalga oshiriladi. Davlat organiga, mahalliy davlat hokimiyati organiga, xavfsizlik va huquqni muhofaza qiluvchi organga, davlat organi va jamg‘armasiga, shuningdek boshqa vakolatli organga shaxsiy ma’lumotlarni taqdim etishga O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan asoslarda yo‘l qo‘yiladi.
12.2. Shaxsga doir ma’lumotlarni tegishli subyektning yozma roziligisiz tijorat maqsadlarida oshkor qilish taqiqlanadi. Tovarlarni, ishlarni, xizmatlarni bozorda ilgari surish, shuningdek siyosiy tashviqot maqsadlarida shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash faqat sub’ektning oldindan roziligi bilan amalga oshiriladi.

13. Shaxsga doir ma’lumotlarni transchegaraviy uzatish

13.1. School 21 Evropa Ittifoqi fuqaroligiga ega bo’lgan sub’ektning shaxsga doir ma’lumotlarni qayta ishlashga muhtoj bo’lgan hollarda, Ma’lumotlarni himoya qilish bo’yicha Umumiy Nizomning 46 (2) (c) moddasi qoidalariga muvofiq Evropa Komissiyasi tomonidan tasdiqlangan Standart shartnoma qoidalari (SCC) (GDPR) bunday shaxslarga nisbatan qo’llaniladi. 13.2. School 21 shaxsga doir ma’lumotlarni o’z hududiga o’tkazmoqchi bo’lgan xorijiy davlat bunday uzatish boshlanishidan oldin shaxsga doir ma’lumotlarni subyektlarining huquqlarini etarli darajada himoya qilishini ta’minlashi shart.
13.3. Shaxsga doir ma’lumotlarni xorijiy davlatlar hududiga transchegaraviy o’tkazish quyidagi hollarda amalga oshirilishi mumkin:
• School 21 ishtirokchi bo’lgan shartnomani bajarish.
• O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa holatlar.
13.4. Shaxsga doir ma’lumotlarni tegishli himoyani ta’minlamaydigan xorijiy davlatlar hududiga transchegaraviy o’tkazish quyidagi hollarda amalga oshirilishi mumkin:
• shaxsga doir ma’lumotlar subyektining shaxsga doir ma’lumotlarni transchegaraviy o’tkazishga roziligi mavjudligi;
• O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan boshqa hollarda.

14. Shaxsga doir ma’lumotlarni subyektlarining huquqlari

14.1. Shaxsga doir ma’lumotlarni subyekti “Shaxsga doir ma’lumotlar toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasining 2019-yil 2-iyuldagi OʻRQ-547-son Qonuniga muvofiq oʻz Shaxsga doir ma’lumotlarga ishlov berish huquqiga ega. Quyida sanab o’tilgan huquqlarning bir qatori shaxsga doir ma’lumotlarni subyekti tomonidan faqat ma’lum sharoitlarda amalga oshirilishi mumkin.
14.2. Shaxsga doir ma’lumotlarni subyekti o’z huquqlarini amalga oshirish to’g’risidagi ma’lumotlarni aniqlashtirish uchun pochta orqali yoki elektron pochta orqali bog’lanish huquqiga ega samarkand@21-school.uz
14.3. Shaxsga doir ma’lumotlarni subyektining huquqlari:
• subyektning shaxsga doir ma’lumotlarga kirish huquqi: agar School 21 shaxsga doir ma’lumotlar subyektining shaxsga doir ma’lumotlarga ishlov berishni amalga oshirsa, u shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovi asoslari, shaxsga doir ma’lumotlarni ro’yxati haqida ma’lumot olish huquqiga ega, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan boshqa ma’lumotlar;
• subyektning shaxsga doir ma’lumotlarni aniqlashtirish va tuzatish huquqi: shaxsga doir ma’lumotlar subyekti School 21 mavjud bo’lgan har qanday to’liq bo’lmagan va noto’g’ri shaxsga doir ma’lumotlarni tuzatish va aniqlashtirish uchun so’rov yuborish huquqiga ega;
• Shaxsga doir ma’lumotlarni o’chirish huquqi: muayyan holatlarda shaxsga doir ma’lumotlar subyekti shaxsga doir ma’lumotlarni o’chirish so’rovi bilan School 21ga murojaat qilish huquqiga ega. School 21 O’zbekiston Respublikasi qonunchiligida ruxsat etilgan hollarda shaxsga doir ma’lumotlarni o’chirmaslikka haqli;
• shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovini cheklash huquqi: subyekt O’zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan hollarda shaxsga doir ma’lumotlarni oshlovini to’xtatib turish to’g’risidagi iltimos bilan School 21 murojaat qilish huquqiga ega;
• shaxsga doir ma’lumotlarni uzatish huquqi: shaxsga doir ma’lumotlar subyekti O’zbekiston Respublikasi qonunchiligida ruxsat etilgan hollarda shaxsga doir ma’lumotlarni boshqa shaxsga o’tkazishda yordam so’rab School 21 murojaat qilishi mumkin;
• shaxsga doir ma’lumotlarnni qayta ishlashga e’tiroz bildirish huquqi: School 21 shaxsga doir ma’lumotlarni qayta ishlashni qonuniy manfaatlar (yoki uchinchi shaxsning qonuniy manfaatlari) asosida amalga oshirgan hollarda, shaxsga doir ma’lumotlar subyekti amalga oshirilgan qayta ishlashga e’tiroz bildirishi mumkin. shunday asoslarda. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda School 21 shaxsga doir ma’lumotlarni qayta ishlashni davom ettirishga haqli;
• rozilikni qaytarib olish huquqi: shaxsga doir ma’lumotlar subyekti shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovga bergan roziligini istalgan vaqtda qaytarib olish huquqiga ega;
• “Shaxsga doir ma’lumotlarni to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 2 iyuldagi O‘RQ-547-son Qonunida belgilangan boshqa huquqlar.
14.4. Agar shaxsga doir ma’lumotlar subyekti o’z huquqlaridan birini amalga oshirish niyatida bo’lsa, u ushbu siyosatda ko’rsatilgan shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovi uchun mas’ul shaxs bilan tegishli manzilda bog’lanish huquqiga ega. shaxsga doir ma’lumotlar subyekti, shuningdek, agar u shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovi jarayonida School 21 o’z huquqlarini buzayotgan deb hisoblasa, davlat organlarga murojaat qilish huquqiga ega.

15. Shaxsga doir ma’lumotlar xavfsizligini ta’minlash choralari

15.1. Shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovda School 21 shaxsga doir ma’lumotlarni ruxsatsiz yoki tasodifiy kirish, yo’q qilish, o’zgartirish, bloklash, nusxalash, taqdim etish, tarqatish, shuningdek, boshqa noqonuniy harakatlardan himoya qilish uchun zarur huquqiy, tashkiliy va texnik choralarni ko’radi.
15.2. School 21 shaxsga doir ma’lumotlarni himoya qilish choralarini qo’llash uchun mahalliy qoidalarni qabul qilish huquqiga ega.

16. Yakuniy qoidalar

16.1. School 21 ushbu Siyosatni vaqti-vaqti bilan oldindan ogohlantirmasdan o’zgartirishi mumkin. Har qanday o’zgartirishlar School 21 Internetdagi veb-saytida e’lon qilingan paytdan boshlab kuchga kiradi.
16.2. Bog’lanish uchun ma’lumot:
Shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovi uchun javobgar shaxs: Xodzidakis Nikolay Vasilis, direktor.
Shaxsga doir ma’lumotlarni ishlovi bo’yicha har qanday so’rovlar elektron pochta orqali samarkand@21-school.uz yoki pochta manziliga yuboriladi: O’zbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Mirzo Ulug‘bek tumani, Podshobog‘ MFY, Buyuk Ipak yo‘li ko‘chasi, 154/4-uy.

2023 yil 23-noyabrdagi nashr